Forord

Velkommen til fernisering.

Fredag den 2. september 2011 kl. 17-20
I Den Frie Udstillingsbygning
Oslo Plads, København Ø

Når kunstnersammenslutningen Decembristerne i år åbner dørene, sker det for enogfirsindstyvende gang, og det er os en glæde, at kunne byde velkommen til en anderledes arrangeret udstilling.

Decembristernes udstilling i Den Frie Udstillingsbygning tegner et tidsbillede, der viser bredden i dansk kunst i dag. Medlemmernes kunstneriske formsprog rummer både de traditionelle maleriske og skulpturelle udtryk såvel som fotografiske, installatoriske og rumlige greb.

Alle værkerne er skabt specifikt til denne udstilling, og hvert medlem viser et enkelt værk. Der er således et særligt fokus på hver enkelt kunstners enestående udsagn. Formålet er, at udstillingen fremstår klar og tilgængelig for udstillingsgæsten, og samtidig at tydeliggøre den enkelte kunstners repræsentation og betydning på den aktuelle danske kunstscene.

Kunstnerne har hver især samarbejdet med videnskabsfolk, forfattere, filosoffer eller lignende efter eget valg. Tanken har været, at dette samarbejde afspejler sig i værket. Dialogen med de inviterede gæster har til formål at tilføre de enkelte værker nye optikker og samlet give en øget dybde til udstillingen. Møderne har derudover resulteret i tekster, der er direkte udløbere af disse samarbejder.

Samtidig med at udstillingen fremstår visuelt og tematisk sammenhængende, tegner den et billede af tværfagligt samarbejde og åndeligt fællesskab. Ærlighed, åbenhed og lidenskab er nøgleord i denne gruppe kunstneres arbejde. Dialogen med en udefrakommende faglig person bliver kendetegnende for det faktum, at man er tro overfor sit eget udtryk og åben overfor andres.

På Decembristernes udstilling i 2008 viste sammenslutningen både frem og tilbage i tid ved at pege på forskellige kollegiale forbindelser gennem tiden. Hvert medlem havde med sit bidrag forholdt sig til et udvalgt værk af en tidligere Decembrist. På denne vis vistes Decembristernes historiske betydning samtidig med dens status i den nyere danske kunsthistorie.

Sammenslutningen er en institution med 81 års erfaring hvad angår det særlige at arrangere udstillinger, og man har taget hensyn til skiftende tider, som indlysende har haft indflydelse på udstillingens fremtoning. Man kan sagtens tale om, at der eksisterer en slags slægtskab værkerne imellem, selvom gruppen rent umiddelbart kan forekomme uhomogen, men den kendetegnes netop ved kunstnerisk individualitet, artikuleret med æstetisk sikkerhed. Man har i gruppen aldrig været samlet om én bestemt kunstnerisk idé. Det centrale kunne være fortællingen, stemningen og øjeblikkets skønhed formet af hjerne og hjerte i kontemplativ dialog. -Med hjerne og hjerte- lød en anmelder overskrift netop for nogle år siden. Særegne udtryksformer og undersøgelsen af mellemrummets kategorier dominerer i fællesskabets univers, hvor også respekten for hinanden og de andres personlige ståsted trives, og med dyb respekt for kunsten som et menneskeligt udtryk, der må forandre og forbedre verden.

Kunstnersammenslutningerne repræsenterer en organisationsform, der har været betydningsfuld for kunstnernes overlevelse i Danmark igennem hele forrige århundrede. I dag er der mange andre udstillingstilbud, og nogle helt andre omstændigheder gør sig gældende for sammenslutningernes struktur og form.

Decembristernes kommende udstilling vil derfor være et bud på at videreudvikle og formulere sammenslutningsidéen fremadrettet. Man ønsker med denne udstilling at lægge sig mellem tradition og fornyelse.

Decembristerne er som alle andre kunstnersammenslutninger kunstnerstyret eller kunstnerkurateret. I det hele taget har vi indtil videre i internationale sammenhænge, overfor udenlandske kolleger, kunnet gøre gældende, at vi i Danmark har et kunstnerstyret kunstliv. Akkurat ligesom andre erhverv i dette land har en lovbestemt ret til indflydelse på eget fag, må kunstnerne også kunne bestemme egen fremtid.

Der har været gode år, hvor milde vinde har blæst over kunstscenen, hvor kunstnernes kommentarer til vores fælles virkelighed er blevet hilst velkommen, hvilket har givet kunstlivet fremdrift og overskud til at afsøge nye veje også internationalt. Og der har været tider med modvind af vekslende styrke.

I disse år, hvor kunstlivet mødes med modstand af orkanstyrke trues kunsten med stagnation og yderligere marginalisering af kunstnerne.

Decembristerne har gennem alle årene været en undersøgende flok, der som de individualister de er, aldrig har lavet medløb på skiftende tiders moder og trends. Man anerkender kollegers arbejde, fordi den enkeltes lidenskabelige optagethed af sit eget genererer det overskud, som åbenhed altid fordrer.

På udstillingen vil der være mindeophængninger for afdøde Decembrister Inge Ellegaard og Jan Leth.

Udstillingen har siden sidst optaget tre nye medlemmer: Heine Klausen, Hanne Nielsen og Birgit Johnsen.

Hans Christian Rylander
Formand for Decembristerne